Σπίρτο / Spirto – Happy Ending

Σπίρτο / Spirto – Happy Ending

Αν ήταν παιδί θα ήταν ο καλύτερος μαθητής της τάξης και εκείνος που θα έκανε πάντα τις περισσότερες σκανταλιές και τα αστεία για να γελάνε οι συμμαθητές του! Είναι όμως τρελοκούταβο και είναι το Σπίρτο μας!