Δράσεις

Home / Δράσεις

Οι δράσεις του Stray.gr

You can set icons and any color on tabs.

η περίθαλψη των ζώων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του “Κανονισμού που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αδέσποτων ή μη σκύλων ή άλλων ζώων και πτηνών”, κανένας σκύλος που είναι δηλωμένος σε ένα Δήμο ή Κοινότητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί σε άλλη πόλη χωρίς την άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου διατηρείται ή χωρίς την άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας υποδοχής του.

Για το λόγο αυτό η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του διοικητικού υπευθύνου του Δι.Κε.Π.Α.Ζ με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου ή με τον νόμιμο αναπληρωτή του επόπτη καθαριότητας, αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο γραφείο ή τμήμα για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων υπάγεται στον τομέα της Δημοτικής ή Κοινοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος ή επόπτης καθαριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει για τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί να περισυλλεγούν καθώς και την ακριβή τοποθεσία παραμονής τους. Στη συνέχεια προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία περισυλλογής, αν δεν είναι εφικτή η άμεση επέμβαση.

Στις επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμός ζώου) ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

υιοθεσίες ζώων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του “Κανονισμού που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αδέσποτων ή μη σκύλων ή άλλων ζώων και πτηνών”, κανένας σκύλος που είναι δηλωμένος σε ένα Δήμο ή Κοινότητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί σε άλλη πόλη χωρίς την άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου διατηρείται ή χωρίς την άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας υποδοχής του.

Για το λόγο αυτό η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του διοικητικού υπευθύνου του Δι.Κε.Π.Α.Ζ με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου ή με τον νόμιμο αναπληρωτή του επόπτη καθαριότητας, αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο γραφείο ή τμήμα για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων υπάγεται στον τομέα της Δημοτικής ή Κοινοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος ή επόπτης καθαριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει για τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί να περισυλλεγούν καθώς και την ακριβή τοποθεσία παραμονής τους. Στη συνέχεια προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία περισυλλογής, αν δεν είναι εφικτή η άμεση επέμβαση.

Στις επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμός ζώου) ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

η περίθαλψη των ζώων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του “Κανονισμού που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αδέσποτων ή μη σκύλων ή άλλων ζώων και πτηνών”, κανένας σκύλος που είναι δηλωμένος σε ένα Δήμο ή Κοινότητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί σε άλλη πόλη χωρίς την άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου διατηρείται ή χωρίς την άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας υποδοχής του.

Για το λόγο αυτό η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του διοικητικού υπευθύνου του Δι.Κε.Π.Α.Ζ με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου ή με τον νόμιμο αναπληρωτή του επόπτη καθαριότητας, αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο γραφείο ή τμήμα για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων υπάγεται στον τομέα της Δημοτικής ή Κοινοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος ή επόπτης καθαριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει για τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί να περισυλλεγούν καθώς και την ακριβή τοποθεσία παραμονής τους. Στη συνέχεια προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία περισυλλογής, αν δεν είναι εφικτή η άμεση επέμβαση.

Στις επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμός ζώου) ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

η περίθαλψη των ζώων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του “Κανονισμού που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αδέσποτων ή μη σκύλων ή άλλων ζώων και πτηνών”, κανένας σκύλος που είναι δηλωμένος σε ένα Δήμο ή Κοινότητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί σε άλλη πόλη χωρίς την άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου διατηρείται ή χωρίς την άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας υποδοχής του.

Για το λόγο αυτό η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του διοικητικού υπευθύνου του Δι.Κε.Π.Α.Ζ με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου ή με τον νόμιμο αναπληρωτή του επόπτη καθαριότητας, αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο γραφείο ή τμήμα για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων υπάγεται στον τομέα της Δημοτικής ή Κοινοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος ή επόπτης καθαριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει για τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί να περισυλλεγούν καθώς και την ακριβή τοποθεσία παραμονής τους. Στη συνέχεια προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία περισυλλογής, αν δεν είναι εφικτή η άμεση επέμβαση.

Στις επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμός ζώου) ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για την άμεση επίλυση του προβλήματος.